Baanreservering

Verplichting afhanging KNLTB-ledenpas

Zonder het in bezit zijn van een geldige persoonlijke KNLTB-ledenpas, is het niet toegestaan van de banen gebruik te maken.

Je bent te alle tijde verplicht, indien je gebruik wenst te maken van een baan, deze te reserveren door het afhangen van je ledenpas. Ook wanneer het niet druk is.

Wijze van baanreservering

Indien je gebruik wenst te maken van een baan, dan neem je je eigen ledenpas, plaatst deze bij de gewenste baan en op het gewenste te spelen tijdstip op het daarvoor bestemde afhangbord.

Bij het reserveren van een baan dient de pashouder op het park aanwezig te zijn en teĀ  blijven tot dat er van de gereserveerde baan gebruik gemaakt gaat worden. Je mag uitsluitend de eigen ledenpas ophangen. Als een baan gereserveerd is door een persoon en de betrokken persoon is niet op het park aanwezig, dan heeft ieder lid het recht over de ten onrechte aangebrachte pas zijn pas ten teken van reservering aan te brengen.

Men is nimmer gerechtigd ledenpassen van anderen of andere vormen van rechtmatige baanreservering(en) te verwijderen of te verplaatsen. Je mag niet op de baan staan, terwijl je ledenpas op een later tijdstip is afgehangen.

Baan en tijdschema

Het afhangbord geeft een overzicht van de beschikbare banen met bij iedere baan een tijdsindeling. De indeling is zo, dat per baan per speeltijd minimaal 2 en maximaal 4 ledenpassen aangebracht kunnen worden.

Speelperioden

Als je dubbelspel speelt, dus samen met iemand tegen nog een koppel, mag je 1 uur tennissen. Als je enkelspel speelt, dus 1 tegen 1, mag je een half uur tennissen.