Bestuur

Organisatiestructuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren en doen uitvoeren van de doelstelling zoals die in de statuten is omschreven.

Het bestuur van Jacoba van Beieren bestaat uit 5 personen, waarvan de voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijkse bestuur vormen. Verder is er nog een bestuurslid voor het wedstrijd- en het jeugdtennis en een bestuurslid voor algemene zaken.

Omdat er veel werk op het organisatorische vlak is te verrichten, zijn er buiten het bestuur ook diverse commissies aangesteld.

Het bestuur

Voorzitter: Paul Versluijs
Secretaris: Bas Vroegop
Penningmeester: Antal Joppe
Bestuurslid jeugdzaken / wedstrijdtennis: Marjo Schot
Bestuurslid algemene zaken: Anja Punt